Урьдчилгаа төлж бараа захиалах журам

 1. Тогтмол хэрэглэдэг утасны дугаараар www.GoodPrice.mn-д бүртгэл үүсгэнэ.
 2. Захиалсан барааны бүх мэдээ мэдээлэл www.GoodPrice.mn сайтад орсон байна.
 3. Барааны үнийн дүнд тухайн улсаас Улаанбаатар хотод ирэх хүртэл тээвэр, гаалийн татвар, НӨАТ багтаагүй болно.
 4. Төлбөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр “ORAxxxxxx” гэсэн дугаарыг зөвхөн бичнэ.
 5. Барааны нийт үнийн дүнгийн тодорхой хувийг веб сайтад байрших данс руу шилжүүлнэ. Төлбөр шилжсэн огноогоор захиалгын дараалал үүсэх учраас төлбөр шилжүүлээгүй бол захиалгын дараалалд орохгүй.
 6. Бараа ирэх үед үлдэгдэл хувийг төлж бараагаа авна. Тухайн үед ханшийн зөрүү үүссэн тохиолдолд төлөөгүй төлбөрт ханшийн зөрүүг тооцно.
 7. Ханшийн зөрүүг тооцохдоо тухайн үед валютийн төгрөгтэй харьцах ханш нь захиалга авах өдрийн ханшаас их байвал захиалга өгсөн өдрийн ханшаар тооцно.
 8. Тухайн улс оронд хямдрал зарласан ч хямдралын хугацаа нь дууссаныг шалгалгүйгээр төлбөр шилжүүлсэн тохиолдолд 500₮-ий төлбөр тооцож үлдэгдлийг шилжүүлнэ.

Захиалга цуцлах журам

 1. Хэрвээ тухайн бараа худалдан авалт хийгдсэн, каргонд очсон гэсэн статустай болсон бол буцаах боломжгүй.
 2. Хятад улсаас массаар буюу олон тоогоор захиалга хийж буй тохиолдолд цуцлах боломжгүй.
 3. Тусгай бүх төрлийн захиалгыг цуцлах боломжгүй.